Kanał Wyżej
struktura organizacyjna

 
      Dyrektor Przedszkola
      Kierownik Administracyjny
      Rada Pedagogiczna
      Rada Rodziców
      Personel techniczny
 
1.Przedszkole zatrudnia osiem nauczycieli oraz logopedę posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach. Wszystkie nauczycielki posiadają wyższe wykształcenie pedagogiczne, odpowiednie do pracy z małym dzieckiem. Na bieżąco podnoszą swoją wiedzę i umiejętności poprzez uczestnictwo w kursach, warsztatach, szkoleniach i studiach podyplomowych.
2.Szczegółową organizację pracy w danym roku szkolnym, określa arkusz organizacyjny przedszkola, opracowany przez dyrektora placówki zatwierdzony przez organ prowadzący.
3.Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny z wyjątkiem przerwy wakacyjnej ustalonej przez organ prowadzący.
4.  Przedszkole czynne jest 5 dni w tygodniu (od poniedziałku do piątku) w godzinach od 6:30 do 17:00
 Strona główna
Rejestr zmian
MENU
Dokumenty
struktura organizacyjna

Wersja standardowa