Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy


Menu

Bieżący katalog: Status prawny

Katalog wyżej: Menu Podmiotowe

Lista artykułów:


Status prawny

ü  Przedszkole Nr 217 w Warszawie jest przedszkolem publicznym.

       Ustalona nazwa używana przez przedszkole brzmi:

Przedszkole Nr 217

ul. Szymanowskiego 4A

03- 477  Warszawa

tel./fax. (0 22) 619 41 69

NIP113 – 23 – 99 - 867,  REGON: 013001558

ü  Organem prowadzącym przedszkole jest Miasto Stołeczne Warszawa.

ü  Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Mazowiecki Kurator Oświaty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Aleje Jerozolimskie 32

00-024 Warszawa

ü  Przedszkole działa na podstawie:

a)   Ustawy z dnia 7 września1991r. o systemie Oświaty (t.j. Dz. U. z 2004 r. nr  256 poz. 2572 z póź. zm.) i rozporządzeń wykonawczych do tej Ustawy;

b)    Aktu założycielskiego Przedszkola Nr 217 w Warszawie

c)   Statutu Przedszkola Nr 217


Wprowadził BZMW/ext.aolczyk 2012-11-27
Aktualizujący bzmw/ext.aolczyk 2012-11-27
Zatwierdzający bzmw/ext.gziembicka 2012-11-28
Publikujący Bartold Jan (GP) (Gabinet Prezydenta (GP)) 2012-11-28
Wersja standardowa