Kanał Wyżej
Status prawny

ü  Przedszkole Nr 217 w Warszawie jest przedszkolem publicznym.
       Ustalona nazwa używana przez przedszkole brzmi:
Przedszkole Nr 217
ul. Szymanowskiego 4A
03- 477  Warszawa
tel./fax. (0 22) 619 41 69
NIP113 – 23 – 99 - 867,  REGON: 013001558
ü  Organem prowadzącym przedszkole jest Miasto Stołeczne Warszawa.
ü  Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Mazowiecki Kurator Oświaty
Kuratorium Oświaty w Warszawie
Aleje Jerozolimskie 32
00-024 Warszawa
ü  Przedszkole działa na podstawie:
a)   Ustawy z dnia 7 września1991r. o systemie Oświaty (t.j. Dz. U. z 2004 r. nr  256 poz. 2572 z póź. zm.) i rozporządzeń wykonawczych do tej Ustawy;
b)    Aktu założycielskiego Przedszkola Nr 217 w Warszawie
c)   Statutu Przedszkola Nr 217



Strona główna
Rejestr zmian
MENU
Dokumenty
Status prawny

Wersja standardowa